รหัสสินค้า :BDX63B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX63B Philips

Contact us