รหัสสินค้า :BDX64B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX64B Philips

Contact us