รหัสสินค้า :BDX65A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX65A Philips

Contact us