รหัสสินค้า :BDX65B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX65B Philips

Contact us