รหัสสินค้า :BDX67B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Power Transistor

BDX67B Philips

Contact us