รหัสสินค้า :25P28V6P
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Integrated Circuit

25P28V6P STMicroelectronics

Contact us