รหัสสินค้า :BF245A
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

BF245A Fairchild

Contact us