รหัสสินค้า :BFR90
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BFR90 Philips

Contact us