รหัสสินค้า :BFR91
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BFR91 Philips

Contact us