รหัสสินค้า :BLF278
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : RF Transistor

BLF278 Philips

Contact us