รหัสสินค้า :BLF278C
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : RF MOSFET

BLF278C Philips

Contact us