รหัสสินค้า :BPW77NB
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Phototransistor

BPW77NB Vishay Semiconductor

Contact us