รหัสสินค้า :25RIA60
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

25RIA60 International Rectifier

Contact us