รหัสสินค้า :BRT12H
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Optocoupler

BRT12H Vishay Semiconductor

Contact us