รหัสสินค้า :BRT12M
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Optocoupler

BRT12M Vishay Semiconductor

Contact us