รหัสสินค้า :BS08D-T112
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR

BS08D-T112 Powerex Inc.

Contact us