รหัสสินค้า :BSM100GB120DLCK
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM100GB120DLCK Infineon

Contact us