รหัสสินค้า :BSM100GB60DLC
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM100GB60DLC Infineon

Contact us