รหัสสินค้า :BSM150GB120DN2
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM150GB120DN2 Infineon

Contact us