รหัสสินค้า :BSM150GT120DN2
ผู้ผลิต :Eupec
ประเภท : IGBT Module

BSM150GT120DN2 Eupec

Contact us