รหัสสินค้า :25T1202
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT

25T1202 Infineon

Contact us