รหัสสินค้า : 13N50
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : MOSFET

Contact us