รหัสสินค้า :25TTS16FP
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

25TTS16FP International Rectifier

Contact us