รหัสสินค้า :BSM294F
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM294F Infineon

Contact us