รหัสสินค้า :BSM300GB120DLC
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM300GB120DLC Infineon

Contact us