รหัสสินค้า :BSM30GP60
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM30GP60 Infineon

Contact us