รหัสสินค้า :BSM400GA120DN2
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM400GA120DN2 Infineon

Contact us