รหัสสินค้า :BSM400GA120DN2SE3256
ผู้ผลิต :Eupec
ประเภท : IGBT Module

BSM400GA120DN2SE3256 Eupec

Contact us