รหัสสินค้า :BSM50GB60DLC
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM50GB60DLC Infineon

Contact us