รหัสสินค้า :BSM50GP60
ผู้ผลิต :Eupec
ประเภท : IGBT Module

BSM50GP60 Eupec

Contact us