รหัสสินค้า :BSM75GB120DLC
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM75GB120DLC Infineon

Contact us