รหัสสินค้า :BSM75GD120DN2
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT Module

BSM75GD120DN2 Infineon

Contact us