รหัสสินค้า :BSS295
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BSS295 Infineon

Contact us