รหัสสินค้า :BSS50
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BSS50 Philips

Contact us