รหัสสินค้า :BT134-600D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Triac

BT134-600D Philips

Contact us