รหัสสินค้า :BT136-600E
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Triac

BT136-600E Philips

Contact us