รหัสสินค้า :26MB160A
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

26MB160A International Rectifier

Contact us