รหัสสินค้า :BTA12-600B
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA12-600B STMicroelectronics

Contact us