รหัสสินค้า :BTA12-600BW
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA12-600BW STMicroelectronics

Contact us