รหัสสินค้า :BTA12-600TW
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA12-600TW STMicroelectronics

Contact us