รหัสสินค้า :BTA12-700SW
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA12-700SW STMicroelectronics

Contact us