รหัสสินค้า :BTA16-600B
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA16-600B STMicroelectronics

Contact us