รหัสสินค้า :BTA20-600B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Triac

BTA20-600B Philips

Contact us