รหัสสินค้า :BTA212-600D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Triac

BTA212-600D Philips

Contact us