รหัสสินค้า :BTA225-600B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Triac

BTA225-600B Philips

Contact us