รหัสสินค้า :BTA25-600B
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA25-600B STMicroelectronics

Contact us