รหัสสินค้า :BTA25-800B
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA25-800B STMicroelectronics

Contact us