รหัสสินค้า :BTA26-600B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Triac

BTA26-600B Philips

Contact us