รหัสสินค้า :BTA40-600B
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA40-600B STMicroelectronics

Contact us