รหัสสินค้า :BTA40-700B
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA40-700B STMicroelectronics

Contact us